Samarbejdspartnere

RCYN's beliggenhed på Ydre Nørrebro med fokus på Haraldsgadekvarterets børn og unge har medført gode, solide og tætte samarbejdspartnere. Hensigten er at skabe positive fællesskaber fyldt med aktivitets- og udfoldelsesmuligheder for kvarterets børn og unge. Aktiviteterne kan være af fysisk karakter såsom fodbold, styrketræning, thai boxing eller af faglig karakter som lektiecafe, projektansøgninger, workshops og erhvervsvejledning. Fælles for alle aktiviteter er, at de alle rummer en form for læring, og at de unge udvikler sig socialt, kreativt og fagligt gennem aktiviteterne.

 

RCYN samarbejder bl.a. med:

Danmarks Atletik Forbund

Fritidsakademiet - under Verdenskulturcenteret og Hotspot

Red Barnet Ungdom

Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ungdommens Røde Kors

Kultur N 

Osramhuset

Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

SR Bistand - Frivillighedscenter

og alle de andre institutioner under Center BROFI, Københavns Kommune

 

 

Vægt: 
3