Metoder i RCYN

De fleste af RCYNs unge har indvandrerbaggrund og oplever, at det omkringliggende samfund møder dem med udstødelse og stigmatisering - uden skelen til deres ressourcer.

 

Det motiverer de unge til at søge identitet og fællesskaber i isolerede modkulturer, som er baseret på konfrontation med, og afvisning af, de normer og instanser, som de unge føler sig underkendt af, men som de ofte har en meget begrænset viden om, fx uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Udadtil udvikler de unge seje attituder, som også mindre søskende tager til sig, og som forstærker det konfliktfyldte samspil med omgivelserne.

 

RCYNs metoder er udviklet med det formål at bryde denne onde cirkel ved at tilbyde de unge et alternativt fællesskab, som er baseret på medindflydelse, positive fremtidsudsigter og frivillig deltagelse. Brugen af rollemodeller står centralt for at motivere og inspirere de unge til engagement og at træffe positive valg for fremtiden.

 

Konkret arbejder RCYN ud fra fire grundlæggende metoder:

 

          1. Rummeligt fællesskab

                  - med fokus på aktivitetsdeltagelse og positive relationer

 

           2. Inddragelse og ansvar

                  - med fokus på ejerskab og medindflydelse

 

          3. Uddannelsesstimulerende miljøer

                  - med fokus på kompetenceudvikling og uddannelsesstøtte i hverdagen

 

          4. Frivilligt arbejde

                  - med fokus på engagement og netværk som rækker ud over den professionelle relation

Vægt: 
1