Nørrebro IT-Lab

RCYN stiller de bedste IT-redskaber til rådighed for Nørrebros unge i et kreativt læringsmiljø styret af de unges faglige interesser udenfor skoletiden. Der kommer både workshops om specifikke emner og tidspunkter, hvor der er åbent for, at du kan arbejde med dit projekt. Der er også mange, der har brugt Nørrebro IT-Lab's udstyr til at arbejde på et projekt eller større opgave i skolen f. eks. ved at lave en videofilm om et emne.

 

Nørrebro IT-Lab er støttet af VELUX FONDEN i et treårigt projekt. Du kan få flere oplysninger om projektet ved at kontakte Troels, der leder projektet.

 

Nørrebro IT-Lab er baseret på frivillige kræfters indsats som mentorer og undervisere. Det er også Troels, du skal kontakte hvis du er interesseret i at blive frivillig i IT-Lab.